Nacharam Mallapur Shakha Office Bearer 2021-2023

Office Bearer 2021-2023

Govind Ram Agarwal
9849382063

Pawan Kumar Narsaria
99177483060

Sunil Kumar Kanodia
9966007790

Ved Prakash Mittal
8420873036

Shiv Kumar Dharuka
9848011437

Shakha Members 2019-2021

Suresh Kumar  Kanodia

Ritesh Kumar Agarwal

Suresh Kumar Agarwal

Raj Kishore Agarwal

Rajeev K.Saraf

Mahesh Agarwal

Ram Babu Agarwal

Sunil Kumar Agarwal

Madan Kumar Goyal

Dinesh Kumar Goyal

Pawan Kumar Singal

Pawan Kumar Narsaria

Pramod Kumar Agarwal

Shiv Kumar Dharuka

Govindram Agarwal

Mohan Agarwal

Sajjan Saraf

Rajender Kumar Gupta

Damodar Kejreewal

S.K. Gupta

Vijay Kumar Agarwal

Chandrakant Narsaria

Pradeep Kumar Agarwal

Vinod Goel

Devendra

Govind Prasad Kanodiya

Vivek Gupta 

Flat No.301,Sri Ram Nilayam,

Ramesh Agarwal

Anil Kumar Saraff


Sunil Kumar Kanodiya

Mukesh agarwal

Kamlesh Agarwal 

Murari Goenka

Pavan Kumar Agarwal

Bhuneshwar Agarwal

Satyarayan Agarwal

Prakesh Kumar Narsaria

Sanjeev Tekriwal

Rahul Agarwal

Ved Prakash Mittal

Raj Kumar Dharuka

Manoj Kumar Agarwal

Manoj Kumar Agarwal

Pratik Kumar Nasaria

Pratik Kumar Nasaria

Suresh Kumar Agarwal

Pyarelal Gupta