K.P. West Shakha Office Bearer 2021-2023

Office Bearer 2019-2021

Shankar Prasad Agarwal
9394077187

Ramakanth Agarwal
9246881511

Sunil Kumar Agarwal
9983188666

Parasmal Agarwal
9391074922

Jai Mohan Agarwal
9346496834

Shakha Members 2019-2021

Nand Kishore Choudhary

Naresh Kumar Choudhary

Lakhanlal Agarwal

Ameerchand Agarwal

Manoj Kumar Agarwal

Kamalesh Kumar Mittal

Shankar Prasad Agarwal

Naval Kishore Agarwal

Subhash Chand Gupta

Ramakanth Agarwal

Rakesh Kumar Agarwal

Rajesh Kumar Agarwal

Sunil Kumar Agarwal

Jai Mohan Agarwal

Pramod Kumar Agarwal

Mahesh Kumar Agarwal

Paras Ram Singhania

Satyanarayana Agarwal

Ram Niranjan Agarwal

Bajranglal Agarwal

Kamal Kumar Garg

Sankalp Kumar Agarwal

Satish Agarwal

Kailash Chand Choudhary

Sunil Kumar Agarwal

Deepak Kumar Goyal

Rakesh Kumar Agarwal

Mahaveer Prasad Agarwal

Smt. Arpita Dadu

Sunil Goyal

Akash Agarwal

Saurabh Sureka

Ravinder Agarwal

Kishanlal Agarwal

Inderchand Gupta

Piyush Agarwal

Mayur Mittal

Prakash Chand Garg